نت گستر مانی

صفحه فیسبوک ما صفحه توییتر ما صفحه گوگل پلاس ما صفحه اینستاگرام ما کانال تلگرام ما جستجو

تعرفه های اینترنت پر سرعت


جهت ثبت نام اینترنت ADSL اینجا کلیک کنید.

 • بسته های ویژه
  • بسته سرعت تا 16 مگابیت -  40 گیگ -  400 روز (همراه با مودم و نصب و راه اندازی) : 1,600,000 ریال
  • بسته سرعت تا 16 مگابیت -  50 گیگ -  500 روز (همراه با مودم ونصب و راه اندازی): 1,900,000 ریال
  • بسته سرعت تا 16 مگابیت - 10 گیگ -  100 روز : 100,000 ریال
  • ویژه دوربین مدار بسته - 256 کیلوبیت سرعت دانلود - 2مگابیت سرعت آپلود - 12 گیگ - 6ماهه : 1,190,000 ریال
  • ویژه دوربین مدار بسته - 10 مگابیت سرعت دانلود - 2مگابیت سرعت آپلود - 40 گیگ - 6ماهه : 3,900,000 ریال
 • 512کیلو بیت
  • 512 کیلوبیت - 1 ماهه - 4 گیگابایت: 210,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 512 کیلوبیت - 6 ماهه - 20 گیگابایت: 910,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 512 کیلوبیت - 12 ماهه - 40 گیگابایت: 1,640,000 ریال (شبانه رایگان)
 • 1 الی 2 مگابیت
  • 1 الی 2 مگابیت - 1 ماهه - 2 گیگابایت: 170,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 1 ماهه - 2 گیگابایت: 200,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 1 ماهه - 4 گیگابایت: 240,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 3 ماهه - 6 گیگابایت: 480,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 3 ماهه - 10 گیگابایت: 600,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 6 ماهه - 20 گیگابایت: 1,110,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 1 الی 2 مگابیت - 12 ماهه - 30 گیگابایت: 1,810,000 ریال (شبانه رایگان)
 • 2 الی 4 مگابیت
  • 2 الی 4 مگابیت - 1ماهه - 2 گیگابایت: 210,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 1 ماهه - 2 گیگابایت: 250,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 1 ماهه - 4 گیگابایت: 290,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 3 ماهه - 10 گیگابایت: 750,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 3 ماهه - 15 گیگابایت: 880,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 6 ماهه - 20 گیگابایت: 1,400,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 12 ماهه - 30 گیگابایت: 2,400,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 2 الی 4 مگابیت - 12 ماهه - 60 گیگابایت: 2,970,000 ریال (شبانه رایگان)
 • 4 الی 8 مگابیت
  • 4 تا 8 مگابیت - 1 ماهه – 2 گیگابایت : 270,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 4 تا 8 مگابیت - 1 ماهه – 5 گیگابایت : 380,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 4 تا 8 مگابیت - 3 ماهه – 10 گیگابایت : 900.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 4 تا 8 مگابیت - 6 ماهه – 25 گیگابایت : 1,820,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 4 الی 8 مگابیت - 6 ماهه - 40 گیگابایت : 2,150,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 4 تا 8 مگابیت - 12 ماهه – 30 گیگابایت : 3.030.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 4 الی 8 مگابیت - 12 ماهه - 80 گیگابایت: 3,950,000 ریال (شبانه رایگان)
 • 8 الی 10 مگابیت
  • 8 تا 10 مگابیت - 1 ماهه – 2 گیگابایت : 340,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت -1 ماهه – 5 گیگابایت : 460.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت -3  ماهه – 10 گیگابایت : 1.120.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت - 6 ماهه – 25 گیگابایت : 2,260,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت - 6 ماهه – 40 گیگابایت : 2.590.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت - 12 ماهه – 30 گیگابایت : 3,910,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 8 تا 10 مگابیت -12  ماهه – 80 گیگابایت : 4.830.000 (شبانه رایگان)
 • 10 الی 16 مگابیت
  • 10 تا 16 مگابیت - 1 ماهه – 2 گیگابایت : 370,000 ریال (شبانه غیر رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت -1  ماهه – 5 گیگابایت : 480.000 ریال (شبانه رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت - 3 ماهه – 10 گیگابایت : 1,200,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت - 6 ماهه – 25 گیگابایت : 2,420,000 ریال (شبانه رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت -6  ماهه – 40 گیگابایت : 2.740.000 (شبانه رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت - 12 ماهه – 30 گیگابایت : 4.220.000 (شبانه رایگان)
  • 10 تا 16 مگابیت - 12 ماهه – 80 گیگابایت : 5,130,000 ریال (شبانه رایگان)
 • نامحدود
  • سرویس نامحدود 128 تا 1024 – یکماهه - 12 گیگابایت : 280,000 ریال
  • سرویس نامحدود 256 تا 1536 – یکماهه- 18 گیگابایت : 370,000 ریال
  • سرویس نامحدود 320 تا 2048 – یکماهه- 24 گیگابایت : 540,000 ریال
  • سرویس نامحدود 512 تا 3072 – یکماهه- 40 گیگابایت : 940,000 ریال
  • سرویس نامحدود 1024 تا 4096 – یکماهه - 135 گیگابایت : 2,180,000 ریال
  • سرویس نامحدود 2048 تا 4096 – یکماهه - 270 گیگابایت : 3,990,000 ریال
 • حجم اضافه
  • 1 گیگابایت  : 40,000 ریال
  • 2 گیگابایت  : 80,000 ریال
  • 5 گیگابایت  : 200,000 ریال
  • 10 گیگابایت + ( 3 گیگ رایگان )  : 345,000 ریال
  • 20 گیگابایت + ( 7 گیگ رایگان )  : 610,000 ریال
  • 50 گیگابایت + ( 20 گیگ رایگان )  : 1,220,000 ریال
  • 100 گیگابایت + ( 100 گیگ رایگان )  : 2.100,000 ریال

بالا